Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Žabka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Inzerce a reklamní služby v médiích

Čekáme, až si Jan Žabka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

- Zajímá mě, kolik korun vaše ministerstvo v jednotlivých letech od roku 2016 do roku 2020 zaplatilo za mediální a reklamní služby. Prosím tyto informace rozdělit do tabulky, kde by bylo uvedené, kolik za mediální a reklamní služby od vás obdržely v konkrétních letech jednotlivé společnosti.
- Kolik korun vaše ministerstvo v uvedených letech utratilo za inzerci u mediálních domů? Prosím vás tyto informace opět rozdělit do tabulky, kde bude uvedeno, jakou částku od vás jednotlivé mediální domy obdržely v konkrétních letech od roku 2016 do roku 2020. Zároveň prosím také o uvedení inzerce, které nebyly ministerstvem objednány přímo u mediálních domů, ale skrze mediální společnosti, které následně inzerci v jednotlivých médiích zprostředkovaly.

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

2 přílohy

Dobrý den,
v souladu se Zákonem č. 106/1999 SB, o svobodném přístupu k informacím
zasíláme ve věci Vaší žádosti ze dne 16.7.2020, Oznámení o prodloužení
lhůty pro poskytnutí informace.
Laskavě žádáme o potvrzení příjmu uvedené informace.

(See attached file: Žabka - prodloužení do 10. 8. REV.doc)

S pozdravem
Markéta Kašíková

Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 751, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

2 přílohy

Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu Vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb Vám
poskytujeme následující informace:

(See attached file: Žabka - poskytnutí.doc)
Děkujeme za potvrzení převzetí uvedené informace.

S pozdravem
Markéta Kašíková
Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 751, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Žabka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.