Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Žabka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Inzerce a reklamní služby v médiích

Čekáme, až si Jan Žabka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
touto cestou bych Vás chtěl požádat o následující informace.

- Zajímá mě, kolik korun vaše ministerstvo v jednotlivých letech od roku 2016 do roku 2020 zaplatilo za mediální a reklamní služby. Prosím tyto informace rozdělit do tabulky, kde by bylo uvedené, kolik za mediální a reklamní služby od vás obdržely v konkrétních letech jednotlivé společnosti.
- Kolik korun vaše ministerstvo v uvedených letech utratilo za inzerci u mediálních domů? Prosím vás tyto informace opět rozdělit do tabulky, kde bude uvedeno, jakou částku od vás jednotlivé mediální domy obdržely v konkrétních letech od roku 2016 do roku 2020. Zároveň prosím také o uvedení inzerce, které nebyly ministerstvem objednány přímo u mediálních domů, ale skrze mediální společnosti, které následně inzerci v jednotlivých médiích zprostředkovaly.

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Inzerce a reklamní služby v médiích" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 16. 7. 2020 11:33:31, zaregistrováno bylo dne: 16. 7. 2020 11:50:49 pod číslem jednacím: MPSV-2020/145516.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3 přílohy

číslo jednací MPSV-2020/145516-331/1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Žabka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.