intervence PSP; UOHS

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Hlavní město Praha neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Ve vydání Práva ze dne 10.6.2015 (strana 10) je uvedeno:

--"Stropnický odmítl, že by ustanovení o reklamě ladil s aktéry na
trhu. "S majiteli billboardových firem jsem do žádného kontaktu
nevstupoval. Musel jsem ale zohlednit připomínky antimonopolního
úřadujako orgánu státní správy," upozornil náměstek.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praze hrozil, že pokud by
úplně PSP zakázaly velkoplošnou reklamu, považoval by to za
ohrožení hospodářské soutěže a předpisy by nemohly začít platit.
Úřad podle Stropnického poslal čtyři takové "výhružné dopisy". Není
také jasné, co všechno přinese chystaný nový stavební zákon".--

Zašlete mi prosím kopie čtyř dopisů, které pan Stropnický zmiňuje.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.9.2015 10:27:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - intervence PSP; UOHS elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.9.2015 10:27:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 3.9.2015 10:49:42

Vaše podání ze dne: 3.9.2015 10:27:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - intervence PSP; UOHS podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXP2HKGW7
Datum zaevidování: 3.9.2015 10:44:09
Vaše evidenční údaje: Hunt Richard, Na Krutci 529/11, 16000 Praha 6, [FOI #4442 e-mail] ??

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, učiněné elektronicky bez zaručeného (uznávaného) elektronického podpisu, je nutno potvrdit nebo doplnit do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu), jinak na něj nebude brán zřetel.

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Hronová Jitka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Povinný subjekt: podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zákonná lhůta pro zodpovězení mé žádosti již uplynula. Dokumenty existují a je třeba je pouze oskenovat a odeslat, což nevyžaduje moc práce navíc. Vyhovte proto prosím mé žádosti bez dalšího prodlení.

S pozdravem,

Richard Hunt

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.9.2015 11:51:56 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.9.2015 10:27:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - intervence PSP; UOHS doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.9.2015 11:51:56 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 25.9.2015 14:26:19

Vaše podání ze dne: 25.9.2015 11:51:56 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.9.2015 10:27:39 v obsahu z... podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXP2N3ARD
Datum zaevidování: 25.9.2015 14:09:23
Vaše evidenční údaje: Hunt Richard, Na Krutci 529/11, 16000 Praha 6, [FOI #4442 e-mail] ??

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, učiněné elektronicky bez zaručeného (uznávaného) elektronického podpisu, je nutno potvrdit nebo doplnit do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu), jinak na něj nebude brán zřetel.

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Motejzíková Květoslava

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Matějková Daniela (MHMP, SE3), Hlavní město Praha

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Matějková Daniela (MHMP, SE3), Hlavní město Praha

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Povinný subjekt: Matějková Daniela (MHMP, SE3)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stále jsem nedostal odpověď v souladu se zákonem na svou žádost o informace. Dopis, který mi poslal pan Stropnický, jakkoli jej oceňuji, pro mne není adekvátní odpovědí prostě proto, že mi sděluje předpokládaný názor dvou jiných osob.

Nicméně vzhledem k tomu, že si jsem těchto názorů vědom, mohu říci, že nejsou validními důvody pro odmítnutí mé žádosti. Požádal jsem o dopisy, jejichž autorem je veřejná instituce, a tato je navíc odeslala jiné veřejné instituci. Nezajímá mne, jaký má magistrát názor na jejich obsah, ani co z nich může vyplývat. Proto se na ně nevztahuje Oddíl 2, paragraf 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Jakékoli odmítnutí poskytnutí požadované informace musí obsahovat jasnou informaci o tom, jaké vyjímky ze zákona se v tomto případě uplatňují. Nevěřím, že se nějaké vyjímky se na tento případ vztahují. Proto se budu těšit na brzké poskytnutí požadované informace.

S pozdravem,

Richard Hunt

Povinný subjekt: Matějková Daniela (MHMP, SE3)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

neodpověděli jste na můj předcházející e-mail ze dne 13. října. V uvedeném e-mailu jsem zdůraznil, že odpověď od pana Stropnického není platnou odpovědí dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tento e-mail jste ignorovali. Proto požaduji, abyste mi poskytli požadovanou informaci během pěti pracovních dnů. Pokud se tak nestane, podniknu další kroky, mezi jiným požádám soud o vyjádření k této záležitosti.

S pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- DORUČENO POŠTOU, ANONYMIZOVÁNO TÝMEM IPV --

Hlavní město Praha

2 přílohy

PID: MVCRX02SOIY1
Spis. značka: MV- 9905-3/ODK-2016
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Usnesení