Intervence PSP

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V dnešním vydání Práva (strana 10) náměstek primátorky, Matěj Stropnický, uvádí následující:

--"Stropnický odmítl, že by ustanovení o reklamě ladil s aktéry na trhu. "S majiteli billboardových firem jsem do žádného kontaktu nevstupoval. Musel jsem ale zohlednit připomínky antimonopolního úřadujako orgánu státní správy," upozornil náměstek.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praze hrozil, že pokud by úplně PSP zakázaly velkoplošnou reklamu, považoval by to za ohrožení hospodářské soutěže a předpisy by nemohly začít platit. Úřad podle Stropnického poslal čtyři takové "výhružné dopisy". Není také jasné, co všechno přinese chystaný nový stavební zákon".--

Zašlete mi prosím kopie čtyř dopisů, které pan Stropnický zmiňuje.

Zašlete mi také prosím interní dokumenty UOHS, které obsahují rozhodnutí intervenovat v záležitosti reklamních billboardů v Praze. Pokud bylo toto rozhodnutí učiněno v reakci na stížnost z řad veřejnosti nebo některou organizací, pošlete mi prosím dokument, v němž je stížnost uvedena

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny,

2 přílohy

Z přílohy byly odstraněny osobní údaje

tým IPV