Instalace a odstranění radaru v ulici na Krutci, Praha 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

Žádám Vás o veškerou dokumentaci týkající se instalace radaru dne 18.dubna 2017 a jeho následného odstranění dne 02 kvetna 2017.

Pro upřesnění žádám o :

- od koho (jakého subjektu) vzešel požadavek instalace radaru

- odpověď (reakce) na tento požadavek

- související dokumenty na základě kterých byl radar odebrán

- výše zmíněné by měly obsahovat jak oficiální dokumenty, tak mailovou komunikaci mezi dotčenými subjekty

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Lišková Barbora, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Dobrý den,
Vaše žádost byla předána na právní oddělení TSK, a.s.
S pozdravem

Mgr. Barbora Lišková
Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
www.tskpraha.cz

ukázat citované pasáže

Roubíček Martin, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost dle InfZ.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Roubíček

právní oddělení TSK hl.m.Prahy, a.s.