Instalace a odstranění radaru v ulici na Krutci, Praha 6 - Vokovice

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 6 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Vážený'á Městská část Praha 6,

Žádám Vás o veškerou dokumentaci týkající se instalace radaru dne 18.dubna 2017 a jeho následného odstranění o dva týdny později.

Pro upřesnění žádám o :

- od koho (jakého subjektu) vzešel požadavek instalace radaru

- odpověď (reakce) na tento požadavek

- související dokumenty na základě kterých byl radar odebrán

- výše zmíněné by měly obsahovat jak oficiální dokumenty, tak mailovou komunikaci mezi dotčenými subjekty

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Instalace a odstranění radaru v ulici na Krutci, Praha 6 - Vokovice? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Instalace a odstranění radaru v ulici na Krutci, Praha 6 - Vokovice? bylo doručeno 18.07.2017 10:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 061835/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Jiri Hardt, Městská část Praha 6 [1]24/7/2017

Vážený pane,

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz.

S pozdravem

Jiří Hardt
referent dopravy a komunikací
Oddělení správních činností
Odbor dopravy a životního prostředí

(Embedded image moved to file: pic29657.gif)
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.: +420 220 189 903
E-mail: [[2]emailová adresa]
Web: [3]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/ins...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.praha6.cz/

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6 [1]24/7/2017

"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: [2]www.praha6.cz"

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/ins...
2. http://www.praha6.cz/

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji Vám za odpověd’na můj dotaz. Cením se rychlé odpovědi.

Nicméně Vaše odpovědi nejsou dostatečné. Zcela jasně jsem žádál o veškerou dokumentaci týkající se tohoto případu:

- interní dokumentaci MČ Prahy 6 ohledně této instalace
- veškerou dokumentaci mezi MČ Praha 6 a společností CAMEA s.r.o. týkající se instalace a odstanění radaru
- ostatní dokumenty s dalšími subjekty spojené s instalaci a demontáží radaru

Žádám o veškerou dokumentaci.

S pozdravem,

Richard Hunt