Insolvenční správce - vzdělání

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo spravedlnosti. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Jiří Froněk

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

prosím o sdělení, zda je možné žádat o vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce v případě, kdy žadatel mimo ostatní podmínky splňuje podmínku vzdělání v magisterském studiu, v oboru právo a konkrétně pak studijním oboru veřejná správa. Otázkou je, zda-li podle § 6 odst. 1 písm. b) ZIS je tato podmínka splněna. Nenašel jsem nikde bližší specifikaci tohoto požadavku.

Děkuji,
s přátelským pozdravem Jiří Froněk

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvenční správce
- vzdělání" s evidenčním číslem 9d17f335-8ce0-482b-a12c-bf7eae1bdc1b a s
běžným číslem 2023/2021 bylo doručeno dne 11.01.2021 20:46:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.