Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dana Nováková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Insolvenční řízení

Dana Nováková vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Dana Nováková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dana Nováková

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych Vás požádala o ověření fáze insolvečního řízení:
KSBR 30INS 11683/2013.
Jedná se mi o tuto věc podle ins. správkyně jsme splnili podmínky insolvence a tudíž nám měla březnem skončit. Nemáme ale ještě žádné vyrozumění ani od ní ani od soudu a i na portálu isir justice není nic vyvěšeno.Chtěla bych požádat o nějaké bližší info,pokud by to bylo možné.
Předem Vám moc děkuji

S přátelským pozdravem,
Dana Nováková

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvenční řízení"
s evidenčním číslem ae318e13-eb01-41ed-ad2d-f791a554dc97 a s běžným číslem
85391/2019 bylo doručeno dne 24.04.2019 17:22:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dana Nováková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.