Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Lettrichová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Lucie Lettrichová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

č. j. KSOS 34 INS 3520/2020-B-21

Dobrý den, chtěla jsem se informovat v jakém časovém horizontu mohu očekávat usnesení o oddlužení, již je to přes měsíc.

S přátelským pozdravem,

Lucie Lettrichová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvence" s
evidenčním číslem 7f450097-393b-4ec6-8577-7d1da7b638dc a s běžným číslem
188367/2022 bylo doručeno dne 06.09.2022 20:19:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 9. 2022 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 825/2022.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Lettrichová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.