Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hedvika Sikorová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Insolvence

Čekáme, až si Hedvika Sikorová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hedvika Sikorová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,soudce rád bych se informoval jak je to s insolvencí a zda je do ní zahrnutý i úpadek,protože co právník to jiná řeč a to včetně exekutoru kteří si to vykládají úplně jinak ,mám s tím své zkušenosti tak se chci zeptat. Můj dotaz tedy zní. Krajský soud zrušil insolvenci,tím i úpadek a exekutoři i nadále vymáhají pohledávky nevybíravým způsobem.Na dotaz o informaci insolvenčního správce my bylo sděleno že na to nemají právo podle zákona,a druhý právník zase tvrdí opak,Jak mám tedy postupovat když veškeré mé problémy způsobily právě exekutoři v čele s exekutorskou komorou.

S přátelským pozdravem,Hedvika Sikorová ------personal data deleted--------,děkuji za odpovědˇ

na moji adresu nebo na i tuto internetovou adresu [email address] .Ještě jednou děkuji za Vaší odpovědˇ

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvence" s
evidenčním číslem 46e7ca15-ad33-4a4e-b3f3-b984bd452c6f a s běžným číslem
1854/2019 bylo doručeno dne 11.02.2019 21:11:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hedvika Sikorová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.