InfZ - Informace o kontrolách a uložených sankcích VaV

Dotaz byl částečně úspěšný.

Petr Jedelský

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o poskytnutí následujících informací v elektronické podobě,
popř. odkaz na jejich umístění dle §6 odst. 1 zákona.

1. Informace o počtu provedených kontrol nakládání s projekty
výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele MK za období od roku 2010
do současnosti.
2. Informace o počtu kontrol, při nichž byla zjištěna pochybení ze
strany řešitelů nebo příjemců podpory.
3. Informace o sankcích uložených na základě kontrol, s rozdělením
podle jednotlivých příjemců podpory.
4. Informace o doporučeních udělených příjemcům podpory k nápravě a
prevenci pochybení, s rozdělením podle jednotlivých příjemců
podpory.

Elektronická adresa pro doručování je shodná s adresou, ze které je
žádost zaslána.

S pozdravem,

Petr Jedelský

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
`He

Petr Jedelský

Vaše značka: MK 54514/2013 KM

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za odpověď. V pokynech k úhradě je místo specifického symbolu uvedeno č.j.
Prosím o sdělení specifického symbolu.

S pozdravem,

Petr Jedelský

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Tichá Irena
Ministerstvo kultury

20/11/2013

------------------------------------------------
PID : MKCRX006MI4G
Značka : MK 54514/2013 KM
Skupina : Písemnost
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancelář ministra
Věc : Odpověď - výzva P. Jedelský
Věc podrobně : Odpověď - výzva P. Jedelský
Datum podání : 20.11.2013 11:04:47
Stav : Nevyřízeno
------------------------------------------------
Elektronické přílohy : MKCRX006MI4G.pdf