Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Langer prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Infrastruktura města Černovice - chodníky a silnice

Čekáme, až si Marek Langer přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Město Černovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na vás s žádostí o informaci, jakou částku město Černovice investovalo do obnovy a rekonstrukce chodníků a komunikací od roku 2010 po jednotlivách letech, a současně o vyčíslení, o jakou plochu či metry chodníků a povrchů silnic / ulic se v jednotilvých letech jednalo.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

Jarmila Kořínková, Město Černovice

 

 

From: Jarmila Kořínková [mailto:[emailová adresa]]
Sent: Wednesday, May 31, 2017 4:58 PM
To: 'mailto:[FOI #6783 e-mail] ??'
Subject: Oznámení k Žádosti o informace podle dotaz - Infrastruktura města
Černovice - chodníky a silnice

 

Vážený pane,

 

vzhledem k tomu, že zpracování odpovědi na vaši níže uvedenou žádost bude
u zdejšího úřadu spojeno s vyhledáváním informací v mimořádném rozsahu,
oznamujeme vám tímto, že za poskytnutí informace požadujeme  úhradu ve
výši 800,- Kč (vyčíslenou dle sazebníku MěÚ Černovice ve výši 25,- Kč za
každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance spojené s vyhldeáváním
informace).

 

Vyzýváme vás proto k úhradě uvedené částky tj. 800,- Kč na bankovní účet
města Černovice č. 248953980/0300 (ČSOB), variabilní symbol: 6171,
specifický symbol: 106. Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení úhradu
nezaplatíte, bude vaše níže uvedená žádost o poskytnutí informace
odložena.

 

Poučení: Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace můžete ve
lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení podat stížnost u zdejšího
Městského úřadu Černovice; o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým
je Krajský úřad Kraje Vysočina.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jarmila Kořínková

tajemnice MěÚ Černovice

tel. +420565492102

[1][emailová adresa]

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Langer prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.