Pavla Veselá

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na vašich webových stránkach nemohu nalézt informační koncepci a ICT strategii k vlastním informačním systémům Ministerstva dopravy.

V seznamu strategií je zveřejněna ITS strategie, ta je však specificky zaměřena na dopravu nikoliv vlastní informační systémy pro administrativu chodu resortu a jeho podřízených subjektů jako takových.

Můžete prosím uvést, kde jsou zveřejněny?
Děkuji a
S přátelským pozdravem,
Pavla Veselá

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.2.2024 12:06:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informační koncepce a ICT strategie Ministerstva Dopravy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.2.2024 12:06:40 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 02.02.2024 12:15:32

Vaše podání ze dne: 02.02.2024 12:06:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informační koncepce a ICT strategie Ministerstva Dopravy podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX01F161F
Datum zaevidování: 02.02.2024 12:11:36
Vaše evidenční údaje: Veselá Pavla, ,, [FOI #9683 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

2 přílohy

------------------------------------------------ PID : MDCRX01F8CPE Značka
: MD-4952/2024-072/4 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Žádost o informace - odpověď Věc podrobně : Datum podán