Michal Bednár

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád by som Vás požiadal o sprístupnenie nasledujúcich informácií:
Koľko cestujúcich ročne prepravila historická linka 41 za roky 2013 až 2018?
Aké tržby za jednotlivé roky 2013 - 2018 linka 41 zaznamenala?
Koľko návštevníkov navštívilo Múzeum MHD, nachádzajúce sa vo Vozovni Střešovice za jednotlivé roky 2013 až 2018?

S přátelským pozdravem,

Michal Bednár

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

2 přílohy

 

 

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900240 - odd. Právní podpora
t +420 296 192 027
e-mail [1][emailová adresa]
[2]www.dpp.cz

[3]cid:image001.png@01CF0C4E.FB7B54E0

 

 

Tento mail není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky,
není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního
jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané Dopravním podnikem hl. m. Prahy,
akciovou společností (dále pouze DPP) musí být sjednány v písemné listinné
podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích
náležitostech. Uzavření smlouvy v jiné než písemné listinné podobě není
platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje
sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DPP si vyhrazuje právo kdykoli
ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za
protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči
DPP.

Nebyla detekovana zavirovana priloha.
Check Point R80.10 in DPP

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.dpp.cz/