Informaci o odvolacím řízení ve věci 5 T 40/2011

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci o průběhu odvolacího řízení proti rozsudku Okresního soudu v Chomutově ve věci sp. zn. 5 T 40/2011 v rozsahu uvedení spisové značky odvolacího řízení, jména a příjmení soudce, kterému byl uvedený případ přidělen a data nařízení jednání ve věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informaci o
odvolacím řízení ve věci 5 T 40/2011" s evidenčním číslem
49dcf45f-1b40-429a-a583-1ec96c1a4057 a s běžným číslem 22277/2015 bylo
doručeno dne 23.02.2015 09:51:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 23.2.2015 ┌   ┐
    [FOI #3891 e-mail] ??
Naše Si 71/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 03.03.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

 

 

 

 

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 23.2.2015 Vám sděluji, že
spisový materiál sp. zn. 5 T 40/2011 se stále ještě nachází u Okresního
soudu v Chomutově. Z tohoto důvodu zatím nemohu poskytnout Vámi požadované
údaje o průběhu odvolacího řízení.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová