Informaci o činnosti, Okresní soud v Teplicích

Dotaz byl odmítnut Okresní soud v Teplicích.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí č.j. (číslo jednací), sp.zn. (spisová značka) a sdělení předmětu, obsahu a odůvodnění všech usnesení a rozhodnutí, která Okresní soud v Teplicích vydal v trestní věci 30Nt 31/2014, kde vystupuje vazebně stíhaná osoba, muž s iniciály M.V. ročník narození 1960

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informaci o
činnosti, Okresní soud v Teplicích" s evidenčním číslem
3cb88c28-3738-4398-8a17-334eed5d324a a s běžným číslem 24674/2014 bylo
doručeno dne 05.05.2014 11:28:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Martina Surová, Okresní soud v Teplicích

2 přílohy

Okresní soud v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice 2

tel. 417 599 111, mail: [1]Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail], ID DS: 225abnd

 

Si 96/2014

 

Vážený pane Havlíku,

 

v příloze zasílám rozhodnutí zdejšího soudu k Vaší žádosti o poskytnutí

informací dle zákona č. 106/1999Sb.

 

Spozdravem

 

Martina Surová

sekretariát předsedy soudu

 

tel. 417 599 999

fax. 417 539 101

[2][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail]
2. mailto:[email address]