Michal A. Valášek

Vážení,

dnešního dne, tedy 24. 3. 2021, jsem obdržel vaše "předvolání" MČ P7 099974/2021/OŽP/Pro. Je datováno 23. 3. 2021 a jsem v něm předvoláván k jednání konanému dne 21. 3. 2021.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí informace o tom, zda jsem se jednání konaného 21. 3. 2021 účastnil nebo nikoliv.

V případě že jsem se jednání zúčastnil, bezodkladně se pustím vší mocí jíž disponuji do vymýšlení a konstrukce temporálně transportního zařízení (obecně známého jako "stroj času"), neboť je to jasným důkazem, že jsem byl (budu) v jeho konstrukci úspěšný. V případě že jsem se jednání nezúčastnil, pak jsem úspěšný zjevně nebyl (nebudu) a bylo by zbytečné tímto směrem vynakládat energii.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular