Informace zda jsem se účastnil jednání 21. 3. 2021

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

dnešního dne, tedy 24. 3. 2021, jsem obdržel vaše "předvolání" MČ P7 099974/2021/OŽP/Pro. Je datováno 23. 3. 2021 a jsem v něm předvoláván k jednání konanému dne 21. 3. 2021.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí informace o tom, zda jsem se jednání konaného 21. 3. 2021 účastnil nebo nikoliv.

V případě že jsem se jednání zúčastnil, bezodkladně se pustím vší mocí jíž disponuji do vymýšlení a konstrukce temporálně transportního zařízení (obecně známého jako "stroj času"), neboť je to jasným důkazem, že jsem byl (budu) v jeho konstrukci úspěšný. V případě že jsem se jednání nezúčastnil, pak jsem úspěšný zjevně nebyl (nebudu) a bylo by zbytečné tímto směrem vynakládat energii.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular