Informace z rozsudku sp. zn. 22A 20/2017 ze dne 25.4.2018

Dotaz byl úspěšný.

Roman Baracskai

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
touto cestou Vás zdvořile opětovně žádám o kopii rozsudku 22 A 20/ 2017 byť i v anonymizované podobě.

V předchozí e-mailové žádosti (bez uvedení paragrafu) doručeno dne 23.05.2018 15:53:11 s evidenčním číslem eac4c642-111a-4c5f-99d3-f99165493123 a s běžným číslem 101230/2018, jsou uvedeny důvody k nahlédnutí a identifikace mé osoby (scan OP).

S přátelským pozdravem,
Roman Baracskai

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace z rozsudku
sp. zn. 22A 20/2017 ze dne 25.4.2018" s evidenčním číslem
eebf5681-dbf7-483d-b4c5-7e38a872b7cc a s běžným číslem 111707/2018 bylo
doručeno dne 06.06.2018 11:00:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 6. 2018 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 607/2018.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

 

 

 

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 6. 2018 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 607/2018.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555