Informace ve věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Aktuální informace ve věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky Brno v roce 2016 a letech následujících pro jednání Vlády ČR 17.02.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace ve
věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů', zaslané '03.03.2016
16:05:40' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XDFWZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Šímová Karolína, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

  • Attachment

    image001.jpg

    1K Download

  • Attachment

    Aktu ln informace ve v ci po d n mistrovstv sv ta silni n ch motocykl Grand Prix esk republiky Brno v roce 2016 a letech n sleduj c ch.zip

    127K Download

Vážený pane Havlíku,

 

dovoluji si Vám na základì Vaší žádosti dle zákona è. 106/1999 Sb.
v pøíloze zaslat požadovaný materiál „Aktuální informace ve vìci poøádání
mistrovství svìta silnièních motocyklù – Grand Prix Èeské republiky Brno v
roce 2016 a letech následujících“.

 

Pøijmìte prosím mou omluvu, že Vám je materiál zaslán s èasovým zpoždìním.

 

Ráda bych Vás upozornila, že materiál je taktéž  veøejnì pøístupný na
stránkách [1]www.vlada.cz pod sekcí eKLEP pro veøejnost viz odkaz:

 

[2]https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=K...

 

 

Dìkuji Vám za pochopení a pøeji Vám hezké jarní dny.

 

 

Mgr. Karolína Šímová

referent

Oddìlení parlamentní a vládní agendy

[3]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

[4][email address]

 

 

References

Visible links
1. http://www.vlada.cz/
2. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=K...
4. mailto:[email address]