Informace v odvolacím řízení

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám informace v odvolávacím řízení 14 CMo 982/2017 ,zasláno Vrchnímu soudu dne 23.03.2017

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace v
odvolacím řízení" s evidenčním číslem 472facd7-552a-493a-bf75-a49f58ff06ec
a s běžným číslem 9243/2017 bylo doručeno dne 09.08.2017 18:44:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.