Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Danuta Motyková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Informace tykajici se stomatologů v Třinci a Českém Těšíně

Čekáme, až si Danuta Motyková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Danuta Motyková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Obracím se na Vás s dotazem,jelikož už si nevime rady,co dělat.Jde o to,že v Třinci skončili bez uvedení důvodu,zubní lékaři Stavovská.Pracovaly tam doktorky Ukrajinky,velice super,všichni jsme byli spokojeni.Najednou bez uvedení důvodu od začátku roku 2023 jejich činnost byla ukončena a asi 3 ooo lidí jsme zůstali bez stomatologů.
Je nám jasné,že je to všeobecný problém,no je ho třeba už konečně řešit.Někteří jsme zůstali bez dodělaného ošetření,a je to velký problém.Platíme zdravotní pojištění a chceme za to to,co se patří.
Děkujeme a za všechny Motyková Danuta

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.7.2023 19:14:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace tykajici se stomatologů v Třinci a Českém Těšíně elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.7.2023 19:14:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.7.2023 08:45:19

Vaše zpráva ze dne: 23.7.2023 19:14:48
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Informace tykajici se stomatologů v Třinci a Českém Těšíně
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01OXZ5E
Datum zaevidování: 24.7.2023 08:08:08

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.7.2023 08:45:19

Your message - dated 23.7.2023 19:14:48
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Informace tykajici se stomatologů v Třinci a Českém Těšíně
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01OXZ5E
Date of registration: 24.7.2023 08:08:08

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Číslo jednací: MZDR 21489/2023-2/MIN/KAN
Identifikátor dokumentu: MZDRX01P2VMJ
Odesilatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Danuta Motyková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.