Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích pro jednání Vlády ČR dne 14.prosince 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.12.2016 19:14:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.12.2016 19:14:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informac...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 21.12.2016 19:14:09
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX039XS66.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Pincová Veronika, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze text Informace pro vládu ČR o
aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích.

 

S přáním pěkného konce roku,

 

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

Tel: +420974832641

Mobil: +420725190486