Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích pro jednání Vlády ČR dne 27.června 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 30.6.2016 11:21:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace pro vládu České republiky o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticích elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 30.6.2016 11:21:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informac...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 30.6.2016 11:21:20
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX031R16D.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

4 přílohy

PID: MVCRX031YTSC
Spis. značka: MV- 97229-2/OBP-2016
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: odpověď MV