Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Dominik Jandl vznesl tento dotaz dotaz na Karlovarský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Karlovarský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Dominik Jandl

Povinný subjekt: Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím Vás tímto o zaslání "návrhu stabilizace středního školství v Karlovarském kraji", o jehož zpracování odborem školství, mládeže a tělovýchovy informoval náměstek hejtmana JUDr. Václav Sloup v internetových krajských listech dne 14.6.2013 (viz. http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/Archiv/R...)

Rád bych přitom upozornil na fakt, že zákon 106/1999 Sb. nezná možnost, že by nějaký dokument zpracovaný institucí (či její součástí) povinnou zpřístupňovat informace dle uvedeného zákona - s výjimkou případů v zákoně přímo uvedených - mohl být označen za "důvěrný".

S přátelským pozdravem,

Dominik Jandl