Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
k rukám vedoucí odboru
paní Marie Borovkové

Praha, 20. září 2021

Věc: Výstavba Českého onkologického institutu

Vážená paní vedoucí,

dovolte mi jménem spolku Za zdraví, z.s., se sídle na Praze 6, Na Bateriích 9, který se zabývá problematikou zdravotnictví, oslovit Vás s následujícím dotazem.

Ve FNKV se dlouhodobě plánuje výstavba Traumacentra FNKV, která má platné stavební povolení ( č.j.P10-074130/2012,ze dne 17.9.2012) opakovaně prodloužené naposledy do léta 2022. Toto SP je vydáno na konkrétní akci s konkrétním obsahem, hmotou, počtem lůžek, počtem ambulancí a zázemím pro konkrétní technické vybavení související především s plánovanou činností tedy poskytováním urgentní nejen traumatologické zdravotní péče. Mimo jiné 770 lůžek, více než 20 operačních sálů, rozsáhlý urgentní příjem, atd.

Dne 29.6.2021 za účasti předsedy vlády ČR, ministra zdravotnictví a dalších představitelů státu a rezortu zdravotnictví byl ve FNKV položen „základní kámen“ (či byla vyhlášena výstavba) Českého onkologického institutu v místě připravovaného Traumacentra FNKV s tím, že místo Traumacentra FNKV bude postaven v rámci Národního onkologického plánu Český onkologický institut. Protože případná výstavba institutu spěchá, dochází u zaměstnanců FNKV, odborné veřejnosti i občanů k vyvolání pocitu, že lze využít s nevelkými úpravami stávající projekt Traumacentra FNKV s platným stavebním povolením a překlopit jej do projektu Českého onkologického institutu, který bude mít třeba i stejný objem stavby ale rozdílnou strukturu, počty zaměstnanců a technické vybavení. Vše s cílem zachovat platnost stávajícího platného stavebního povolení.

Náš spolek se domnívá, že toto „překlopení“ podle stavebního zákona i logiky věci nelze provést a muselo by být zažádáno na základě nové stavební dokumentace o nové stavební povolení. To jistě lze. Ale dojde tak dle našeho názoru nutně k expiraci stávajícího stavebního povolení se všemi důsledky.

Proto bychom v této souvislosti rádi znali stanovisko Vašeho orgánu k této problematice, konkrétně pak především:

● Byl stavební odbor informován investorem/držitelem stavebního povolení o změně využití projektu na onkologické centrum a pokud ano, kdy a jakým způsobem? Pokud ne, vyžádáte si od investora informace ke změně projektu?

● Jaký je postoj Vašeho odboru ke změně funkčního a dalšího využití připravované stavby, především pak zda-li lze k výstavbě Českého onkologického institutu využít stavební povolení ke stavbě Traumacentra FNKV, které má fakticky jiné parametry?

● Hrozí kvůli tomu odejmutí stavebního povolení pro výstavbu traumacentra? Bude muset být zahájeno nové stavební řízení pro výstavbu onkologického centra?

Prosím o Vaše vyjádření.

Děkuji a jsem v úctě.

MUDr. Marek Zeman, MBA

předseda spolku Za zdraví, z.s., IČO 04499425, se sídlem Praha 6, Na Bateriích 9

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - informace ohledně stavebního povolení akce Traumacentrum FNKV“ bylo doručeno 20.09.2021 21:55:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-406361/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz