informace ohledne RP

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo dopravy.

Tomas Viertel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracim se na Vas s dotazem ohledne ridicskeho opravneni skupiny B,
co vse mohu ridit ze skupinou B? ridicsky prukaz byl vydan v roce 2004
nejvic by me zajimalo jaky motocykl mohu ridit a jake je tam omezeni.
Dekuji za odpoved

S přátelským pozdravem,

Tomas Viertel

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 9.5.2015 13:09:24
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - informace ohledne RP

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 9.5.2015 13:09:24
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - informace ohledne RP

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z ODPOVĚDI BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vážený pan

Viertel Tomáš

XXXXXXXXXXX

XXX XX XXXXXXXX                                    
e-mail:     [1][FOI #4174 e-mail] ??

                         

 

Naše čj. 140/2015-072-Z 106/4

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím - sdělení

 

Vážený pane Vierteli,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s žádostí o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„InfZ“). V této žádosti jste požadoval informace týkající se - cit:

 

" obracim se na Vas s dotazem ohledne ridicskeho opravneni skupiny B, co
vse mohu ridit ze skupinou B? ridicsky prukaz byl vydan v roce 2004 
nejvic by me zajimalo jaky motocykl mohu ridit a jake je tam omezeni".

 

 Ministerstvo dopravy přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost  ze dne 9.
května 2015, která byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č.p.
23444/2015-MD-CKDP a sděluje Vám následující:

 

Cílem práva na informaci je vnější kontrola veřejné moci ze strany
jednotlivců. Režim zákona č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové
informace vytvářet či poskytovat právní výklady, stanoviska a názory
povinného subjektu k určité problematice. Informace, které požadujete,
jsou výkladem právních předpisů, konkrétně dotazem na výklad ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů.

 

S ohledem na tuto skutečnost, v souladu  s ustanovením § 2 odst. 4 zákona
InfZ, se žádost se odmítá, neboť se povinnost poskytovat informace dle
tohoto zákona nevztahuje na výše uvedené dotazy (výklad právních předpisů
není informací ve smyslu InfZ) Citované ustanovení  InfZ  nemá v žádném
případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, má pouze
zamezit žádostem o informace mimo sféru tohoto zákona. Odůvodněné
rozhodnutí v tomto smyslu Vám bude zasláno na Vámi uvedenou korespondenční
adresu poštou s dodejkou.

 

Ministerstvo dopravy se nicméně rozhodlo, že předá Vaši žádost k přímému
vyřízení věcně příslušnému  Odboru agend řidičů, který Vám na dotaz odpoví
mimo režim InfZ (kontakt:
[2][1]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...).
Pokud byste měl v budoucnu dotaz podobného typu, tedy dotaz směřující
k výkladu právních norem, obracejte se s ním prosím mimo režim InfZ přímo
na věcně příslušný odbor ministerstva prostřednictvím e-mailové adresy
Ministerstva dopravy ([3]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje
e-mail]).

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[4][[2]email address]

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...