Informace o využití nemovitostí Fondu dětí a mládeže

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitých věcí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci pro jednání Vlády ČR dne 11.04.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o
využití nemovitostí Fondu dětí a mládeže', zaslané '22.04.2016 14:03:15'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XFVLJ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Slavík Petr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3 přílohy

Dobrý den,

na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném
přístupu k informacím ze dne 22.4.2016 zasíláme v příloze materiál -
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitých věcí získaných
v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a
mládeže v likvidaci.

S pozdravem

Ing. Petr Slavík

Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 129; 602 778 792

e-mail: [emailová adresa]

 

Slavík Petr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.7.2016 zasíláme
adresu, kde jsou Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol vytvořených
podle § 22 Zákona č. 320 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zveřejněny:

[1]http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kon...

 

 

S pozdravem

Ing. Petr Slavík

Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 129; 602 778 792

e-mail: [2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kon...
2. mailto:[emailová adresa]

Slavík Petr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze kopii Přílohy č. 1, část II. tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
S pozdravem

Ing. Petr Slavík
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě
Tel: +420 234 811 129, 602 778 792
[emailová adresa]