Informace o výsledcích jednání delegovaných zástupců vlády ČR se společnostmi OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources Plc.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o výsledcích jednání delegovaných zástupců vlády ČR se společnostmi OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources Plc. o aktualizaci Dohody mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky na straně jedné, OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources Plc. na straně druhé, o poskytnutí státní pomoci na uzavření Dolu Paskov a dalších souvisejících aktivitách s návrhem dalšího postupu pro jednání Vlády ČR dne 14.12.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 7.1.2016 13:10:20
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o výsledcíc...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0NCGOY

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 7.1.2016 13:10:20

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 1624/2016
Datum zaevidování / Submission date: 7.1.2016 13:21:00
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6 příloh

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu