Informace o vydání knihy Karla Čapka Dášeňka a ke Smlouvě o dílo – vytvoření autorského díla slovesného

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí elektronické kopie:
- „Smlouvy o dílo“ – vytvoření autorského díla slovesného
- objednávky na realizaci vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte

dle níže uvedeného usnesení rady MČ P1O.
-----------------------
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 711
Datum: 30.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na schválení vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte a „Smlouvy o dílo“ – vytvoření autorského díla slovesného, které bude součástí této knihy
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte a „Smlouvu o dílo“ – vytvoření autorského díla slovesného, které bude součástí této knihy (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu)

II. ukládá
1. pí Čejkové, pověřené vedením OKP
1.1. podepsat za MČ Praha 10 „Smlouvu o dílo“ (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu)
Termín: 30. 7. 2014

1.2. podepsat za MČ Praha 10 objednávku na realizaci vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte
Termín: 30. 7. 2014
----------------------

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Informace o vydání knihy Karla Čapka Dášeňka a ke Smlouvě o dílo – vytvoření autorského díla slovesného“ bylo doručeno 07.08.2014 01:35:45 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-084755/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz