Informace o vlastnících žadatelů o podporu

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vznáším následující dotaz ohledně žádostí o podporu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci OP Životní prostředí, ve výzvách vyhlašovaných Vaším ministerstvem

1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s
ručením omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých
vlastnících a osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí)
zohledněna v rozhodování o poskytnutí dotace?

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano,
jakým způsobem?

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Ministerstvo životního prostředí

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený
elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email address],
kde bude standardně vyřízena.

Děkujeme za pochopení

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dobrý den, omlouvám se za překlep, můj předchozí dotaz se týká prostě minulých žádostí o podporu z z OP Životní
prostředí, ve výzvách vyhlašovaných Vaším ministerstvem. Fond pro bilaterální spolupráci se do žádosti dostal omylem.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Ministerstvo životního prostředí

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený
elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email address],
kde bude standardně vyřízena.

Děkujeme za pochopení

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Ministerstvo životního prostředí

 Vážení,

 na základě Vaší žádosti zasíláme odpovědi na zaslané otázky.

1. Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením
omezením, poskytuje v žádostech o  dotaci  informaci o svých vlastnících a
osobách se kterými jsou v obchodním vztahu ?

V Operačním programu Životní prostředí je v rámci požadavků na podporu
(dotaci) právnických osob   požadováno  předložení  dokladu, ze kterého je
patrná právní subjektivita žadatele. Jedná se o aktuální výpis z
obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), který  podává informaci o
společnících, kteří jsou s dotčenou společností v obchodním vztahu, ale
také důležitou informaci  o formě vlastnictví akcií.
Tyto požadavky jsou uvedeny ve veřejném dokumentu "Závazné pokyny pro
žadatele a příjemce podpory v  OPŽP."

2. Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v
rozhodování o poskytnutí dotace?

Pokud daná společnost či daný společník nevykazují dobré ekonomické
výsledky, nebo vlastní listinné akcie na majitele, není zpravidla
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno.  

3.  Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým
způsobem?

Zdrojem  informací je již uváděný  výpis z Obchodního rejstříku.
Společnost (žadatel o dotaci) má však povinnost  poskytnout  údaje i po
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které by měly vliv na realizaci
projektu či  jeho udržitelnost.  Dalšími zdroji informací jsou prováděné
kontroly projektů.

Ministerstvo životního prostředí
odbor fondů EU
Vršovická 65
100 10 Praha 10