Informace o vlastnících žadatelů o podporu

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Státní zemědělský intervenční fond

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vznáším následující dotaz ohledně žádostí o podporu z Operačního programu rybářství, ve výzvách administrovaných Vaší institucí.

1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých vlastnících a osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v rozhodování o poskytnutí dotace?

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým způsobem?

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Státní zemědělský intervenční fond

3 přílohy

Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2013/0463079
Věc: FW: Žádost o informace podle dotaz - Informace o v.

Po přijetí tohoto mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to
následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto mailu,
- do těla mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí mailu,
- mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na na podatelnu SZIF.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte
ostatní části mailu (např. předmět) a rovněž nepřikládejte jiná podání
(nová podání zasílejte v nové emailové zprávě).

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám
doručen jiným způsobem.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa),
[email address] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzují přijetí odpovědi, elektronický podpis nemám, nemohu jej proto připojit.

S díky a přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Státní zemědělský intervenční fond

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně SZIF.
Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry, ...)
a přidělení čísla jednacího Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí
datové zprávy.

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, není monitorován ani dále jinak zpracováván.

SZIF
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Rokosová Irena, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den,

 

dnes jsme Vám zaslali odpověď na Vaši žádost o informace a prosím Vás o
potvrzení doručení tohoto e-mailu dle instrukcí nebo na adresu
[1][email address].

 

Děkuji

 

Irena Rokosová

Oddělení komunikace

 

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

T: +420 222 871 414

E: [2][email address]

 

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, [3]Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

 

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně
adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné
použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel
nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

 

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Státní zemědělský intervenční fond

 

Žadatel:

[redacted]

 

Žádám o následující informaci:

 

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

vznáším následující dotaz ohledně žádostí o podporu z Operačního programu
rybářství, ve výzvách administrovaných Vaší institucí.

 

1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením
omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých vlastnících a
osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

 

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v
rozhodování o poskytnutí dotace?

 

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým
způsobem?

 

S přátelským pozdravem,

 

Jiří Skuhrovec

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]