Informace o vlastnících žadatelů o podporu

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vznáším následující dotaz ohledně žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu, ve výzvách administrovaných Vaší institucí.

1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých vlastnících a osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v rozhodování o poskytnutí dotace?

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým způsobem?

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 20.12.2013 16:53:45
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o vlastnících žadatelů o podporu
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0A50QG

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu