Informace o vlastnících žadatelů o podporu

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vznáším následující dotaz ohledně žádostí o podporu z Operačního programu Doprava, ve výzvách vyhlašovaných Vaší institucí.

1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých vlastnících a osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v rozhodování o poskytnutí dotace?

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým způsobem?

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 20.12.2013 17:07:19
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o vlastnících žadatelů o podporu

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 20.12.2013 17:07:19
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Informace o vlastnících žadatelů o podporu

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Vážený pane Skuhrovče,

            dne 20. prosince 2013 jsme obdrželi Vaši žádost týkající se
poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kde jste žádal o zaslání odpovědí na tyto dotazy:

 

„1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením
omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých vlastnících a
osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

 

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v
rozhodování o poskytnutí dotace?

 

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým
způsobem?".

 

K tomuto Vám níže zasíláme odpovědi:

 

ad 1) Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s
ručením omezením, poskytuje v žádostech dotaci informaci o svých
vlastnících a osobách se kterými jsou v obchodním vztahu?

 

Ve výzvách OPD, ve kterých žadateli nejsou organizace přímo podřízené MD,
je předkládán doklad o právní subjektivitě žadatele. Žadatelé
nepředkládají informace o osobách, se kterými jsou v obchodním vztahu.

Požadavek na doklad o právní subjektivitě žadatele je specifikován vždy v
příslušných Pokynech pro žadatele pro danou výzvu. Typicky žadatel dokládá
originál nebo ověřené kopie dokladů od orgánů, které o založení, zřízení
či vytvoření subjektů rozhodly, nebo které subjekt registrovaly nebo kopie
dokladů, které jsou nezbytné pro vznik organizace. U podnikatelských
subjektů je předkládán výpis z živnostenského rejstříku, u subjektů
zapsaných v obchodním rejstříku rovněž výpis z obchodního rejstříku.
Doklady nesmí být starší 90 dnů od data podání žádosti.

 

2) Jak je tato informace (zejména její případné neposkytnutí) zohledněna v
rozhodování o poskytnutí dotace?

 

Kontrola doložení dokladu o právní subjektivitě je předmětem kontroly
formálních náležitostí.  Pokud formální náležitosti žádosti splněny
nejsou, projekt nemůže být postoupen do další fáze schvalovacího procesu.

 

3) Ověřuje se úplnost a pravdivost poskytnuté informace? Pokud ano, jakým
způsobem?

 

Doložení  dokladu o právní subjektivitě žadatele se ověřuje na základě
veřejně dostupných zdrojů.

Žadatel zároveň v rámci žádosti podepisuje prohlášení o správnosti a
úplnosti všech předložených údajů.  

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Tomáš Neřold, M.A.

Vedoucí

Samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

 

Č.j.: 65/2013-072-Z106/4