Informace o veřejných zakázkách, silnice II/405 III/4045 II/404

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" podle § 80 Zákona o veřejných zakázkách k veřejným zakázkám

II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 1
II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 2
II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045, dodatečné stavební
práce

Zároveň žádám o poskytnutí informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.5.2014 19:12:50 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Informace o veřejných zakázkách, silnice II/405 III/4045 II/404 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.5.2014 19:12:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 7.5.2014 08:38:33

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprá...

Vaše podání ze dne: 6.5.2014 19:12:50 doručené na adresu el. podatelny bylo přijat...

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1195T2
Datum zaevidování: 6.5.2014 19:12:50
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05V6GV
Vaše evidenční údaje: Havlík Daniel, /,, [FOI #857 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle do...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s př...

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízen...
"Zadost o stav KUJIXP1195T2KUJISE05V6GV"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Hamáček Pavel Ing. Bc.
Kraj Vysočina

13/5/2014

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Havlíku,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasílám
informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího
řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné
zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění.

Žádost o kopie zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek" podle § 80 Zákona o veřejných zakázkách k dotčeným
veřejným zakázkám směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace.
Požadované dokumenty Vám již byly poskytnuty v rámci odpovědi na Vaši
předcházející žádost o poskytnutí informace ze dne 4. 4. 2014, viz naše
odpověď KUJI 23914/2014 ze dne 9.4.2014.

S pozdravem

Ing. Pavel Hamáček
oddělení investiční
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: +420 564 602 387
fax.: +420 564 602 428
e-mail: [[1]email address]

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, web: [2]www.kr-vysocina.cz facebook:

[3]ukázat citované pasáže

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.kr-vysocina.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/request/inf...