Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv a vyhodnocení veřejných zakázek z roku 2014

1. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Východní Čechy (JŘbU 3)
2. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Praha (JŘbU 4)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 188460
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- David Havlík Wrote -----
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv a vyhodnocení veřejných zakázek z roku 2014

1. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Východní Čechy (JŘbU 3)
2. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Praha (JŘbU 4)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #805 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

4/4/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

odpověď na můj dotaz má podle zákona zpoždění.

Žádám tímto o nápravu a poskytnutí odpovědi

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 193630
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- David Havlík Wrote -----
Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

odpověď na můj dotaz má podle zákona zpoždění.

Žádám tímto o nápravu a poskytnutí odpovědi

S přátelským pozdravem,

David Havlík

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:
[FOI #805 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže