Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek z roku 2014

II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 1
II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 2
II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045, dodatečné stavební práce

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Hamáček Pavel Ing. Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

kopií zprávy o vyhodnocení veřejných zakázek míním
"Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" podle § 80 Zákona o veřejných zakázkách

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Hamáček Pavel Ing. Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S pozdravem,

David Havlík

Hamáček Pavel Ing. Bc., Kraj Vysočina

Vážený pane Havlíku,
obdržel jsem Váš e-mail, ve které mě žádáte o poskytnutí informace k veřejným zakázkám. Informuji Vás v této souvislosti, že nenaplňuji atributy povinného subjektu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Pokud hodláte požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o poskytnutí informace podle uvedeného zákona, učiňte tak oficiálně a v souladu s požadavky stanovenými pro podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona.

S pozdravem

Ing. Pavel Hamáček
oddělení investiční
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.:      +420 564 602 387
fax.:     +420 564 602 428
e-mail:  [email address]

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, web: www.kr-vysocina.cz facebook:

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

_______________________________________________
Z TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
_______________________________________________
Od: Hamáček Pavel Ing. Bc.
Kraj Vysočina

9/4/2014

Vážený pane Havlíku,
v příloze Vám zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Pavel Hamáček
oddělení investiční
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: [1]+420 564 602 387 [2]+420 564 602
387 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting
fax.: [3]+420 564 602 428
e-mail: [[4]email address]

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, web: [5]www.kr-vysocina.cz facebook:

[6]ukázat citované pasáže

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:%2B420%20564%20602%20387
2. file:///tmp/tel:%2B420%20564%20602%20387
3. file:///tmp/tel:%2B420%20564%20602%20428
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://www.kr-vysocina.cz/
6. http://www.infoprovsechny.cz/request/inf...

Informace pro všechny,

4 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Hamáček Pavel Ing. Bc.
Kraj Vysočina

15/4/2014

Vážený pane Havlíku,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost a požadované informace.

S pozdravem

Ing. Pavel Hamáček
oddělení investiční
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.: +420 564 602 387
fax.: +420 564 602 428
e-mail: [[1]email address]

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, web: [2]www.kr-vysocina.cz facebook:

[3]ukázat citované pasáže

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.kr-vysocina.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/request/inf...

David Havlík

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny o.s.,

Vážený pane Havlíku,
prosím odešlete tuto vaši žádost  ještě jednou,přišla do e-mailu mě, ne na
Kraj Vysočina, protože jsem odstranila vaši adresu z odpovědi pana
Hamáčka, a to poslala k původní žádosti na web. Vy jste následně použil
funkci odpovědět.

Dotaz prosím položte znovu.

Děkuji a zdravím,

Soňa Štětinová
za tým IPV
Informace pro všechny, o.s.
Uralská 3
160 00 Praha 6
[1]www.infoprovsechny.cz
 

Dne 16. dubna 2014 14:27 David Havlík
<[2][FOI #803 e-mail] ??> napsal(a):

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23
Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných
zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací
řízení bez uveřejnění ?

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Hamáček Pavel Ing. Bc., Kraj Vysočina

4 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v příloze Vám zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

S pozdravem
Ing. Pavel Hamáček

oddělení investiční

odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.:      +420 564 602 387
fax.:     +420 564 602 428
e-mail:  [1][email address]

 

Krajský úřad Kraje Vysočina
[2]Popis: logo [3]Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, web: [4]www.kr-vysocina.cz facebook:
[5]Popis: facebook

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.mapy.cz/#x=135745504@y=133485...
4. http://www.kr-vysocina.cz/
5. http://www.facebook.com/group.php?gid=15...

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek
"Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" podle § 80 Zákona o
veřejných zakázkách k veřejným zakázkám

II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 1
II/405 Zašovice - Okříšky, dodatečné stavební práce 2
II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045, dodatečné stavební
práce

Zároveň žádám o poskytnutí informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: posta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

Hamáček Pavel Ing. Bc., Kraj Vysočina

Vážený pane Havlíku,
pokud jste žadatelem o informaci ze dne 16. 4. 2014, vyřízení Vaší žádosti stále brání neodstranění nedostatků dle naší výzvy č.j. KUJI 26959/2014 ze dne 22. 4. 2014.
Pokud se výše uvedená informace netýká Vaší osoby, naformulujte prosím podrobněji Váš požadavek, aby z něj byl zřejmý předmět Vaší žádosti, sdělení, dotazu či informace. Na základě Vašeho upřesnění budeme moci zajistit adekvátní reakci.

S pozdravem

Ing. Pavel Hamáček
oddělení investiční
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel.:      +420 564 602 387
fax.:     +420 564 602 428
e-mail:  [email address]

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, web: www.kr-vysocina.cz facebook:

ukázat citované pasáže