Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii zprávy o vyhodnocení veřejné zakázky

"Smlouva o reklamě - Partnerství se Svazem lyžařů ČR 2014"

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Alena Langová, Lesy ČR, s.p.

1 příloha

 Vážený pane,

K  Vaši žádosti o informace  ze dne 3.dubna 2014 Vám LČR v příloze
zasílají kopii Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek  ze dne 24. února
2014 k veřejné zakázce  s názvem  „Smlouva o reklamě – Partnerství se
Svazem lyžařů ČR 2014“, zpracované dle ust. § 80 odst. 1 zák. č. 137/2006
Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Mgr. Alena Langová
vedoucí odboru právního
Lesy České republiky, s.p.

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byla předmětná veřejná zakázka zadána podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí doplňující informace z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byla veřejná zakázka „Smlouva o reklamě – Partnerství se Svazem lyžařů ČR 2014“ zadána podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Alena Langová, Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Vážený pane,
               v příloze Vám posílám odpověď  ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to v návaznosti na Vaše podání
ze dne 24. dubna 2014, doplněné dne 2. května 2014.     

 S pozdravem,

 Mgr. Alena Langová,
vedoucí odboru právního
Lesy České republiky, s.p.