Informace o veřejné zakázce

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Jihočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv z vyhodnocení veřejných zakázek na poskytování služeb na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení z roku 2013 Konkrétně jde o veřejné zakázky nazvané "Azylový dům v ORP Tábor" Azylový dům ve městě České Budějovice" "Azylový dům v ORP Prachatice" "Azylový dům v ORP Prachatice" " Azylový dům v ORP Dačice" "Azylový dům v ORP Strakonice" "Azylový dům v ORP Milevsko" "Azylový dům ve městě Hluboká nad Vltavou" " Azylový dům ve městě České Budějovice" "Azylový dům v ORP Jindřichův Hradec" " Azylový dům v ORP Český Krumlov" zadavatele Jihočeský kraj IČO 70890650

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

1 příloha

  • Attachment

    03 v zva k up esn n dosti.jpg

    463K Download

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme výzvu k upřesnění Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová,
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
370 76 České Budějovice
[email address]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Křížová Kamila

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopie Zpráv o vyhodnocení nabídek podle §80 Zákona o veřejných zakázkách k zakázkám uvedeným v předchozí žádosti Pakliže šlo o jednu rozdělenou zakázku, žádám u ní o totéž

S pozdravem,

David Havlík

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová,
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
370 76 České Budějovice
[email address]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byla předmětná veřejné zakázka zadána podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová,
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
370 76 České Budějovice
[email address]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039

ukázat citované pasáže