Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Stejnokrojové součásti (rámcová smlouva)" dodavatele JAROSLAV POSPÍŠIL IČO 13672371 "Smlouva o reklamě - 48. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary" dodavatele FILMSERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. "Smlouva o reklamě - Orientační běh 2013" dodavatele TK PLUS s.r.o. " Smlouva o reklamě - Svaz lyžařů ČR" dodavatele CS SKI, s.r.o. "Smlouva o reklamě - IX.ročník Festival dřeva 2013" dodavatele BUVI Promotion s.r.o. "Smlouva o reklamě - DAVIS CUP 2013" dodavatele Česká sportovní a.s "Smlouva o reklamě - 53.ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež" dodavatele FILMFEST, s.r.o.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Alena Langová, Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Vážený pane,

K  Vaši žádosti  o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., ze dne 3. dubna
2014 Vám LČR v příloze zasílají následující  kopie listin:
 

* Protokol komise  - Název zakázky – „ Stejnokrojové součásti (rámcová
smlouva)",
* Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  - Název zakázky  - „ 48.
ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary",
* Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  - Název zakázky  - „
Orientační běh 2013",
* Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  - Název zakázky  - „ Svaz
lyžařů ČR",
* Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  - Název zakázky  - „ IX.ročník
Festival dřeva 2013“ ,
* Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  - Název zakázky  - „ DAVIS CUP
2013",
* Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  - Název zakázky  - „ 53.
ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež“,  

zpracované dle ust. § 80 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Mgr. Alena Langová
vedoucí odboru Právní
Lesy České republiky, s.p.

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informace z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly předmětné veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informaci podle zákona jsem neobdržel v termínu

Žádám o nápravu a její poskytnutí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí doplňující informace z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly následující veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění

"Stejnokrojové součásti (rámcová smlouva)" dodavatele JAROSLAV
POSPÍŠIL IČO 13672371 "Smlouva o reklamě - 48. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary" dodavatele FILMSERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. "Smlouva o reklamě - Orientační běh 2013" dodavatele TK PLUS s.r.o. " Smlouva o reklamě - Svaz lyžařů ČR" dodavatele CS SKI, s.r.o. "Smlouva o reklamě - IX.ročník Festival dřeva 2013" dodavatele BUVI Promotion s.r.o. "Smlouva o reklamě DAVIS CUP 2013" dodavatele Česká sportovní a.s "Smlouva o reklamě - 53.ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež" dodavatele FILMFEST, s.r.o.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Alena Langová, Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Vážený pane,
               v příloze Vám posílám odpověď  ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to v návaznosti na Vaše podání
ze dne 2. května 2014.     

 S pozdravem,

 Mgr. Alena Langová,
vedoucí odboru právního
Lesy České republiky, s.p.