Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obdržel jsem od vás dopis ze dne 17.04.2014 vaše značka 202910/2014/ČP jako odpověď na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V dopise uvádíte, že požadované zprávy k veřejným zakázkám zveřejňujete na svém profilu zadavatele. V dopise uvedené internetové odkazy však na tyto zprávy neodkazují. Proto vás znovu žádám o kopie těchto zpráv k níže uvedených veřejným zakázkám. Konkrétně žádám o kopie Zpráv o posouzení a hodnocení nabídek podle §80 Zákona o veřejných zakázkách. Zároveň žádám o informaci z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly tyto veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění

1. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Východní Čechy (JŘbU 3)
2. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Praha (JŘbU 4)
3. Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby dodavatele Česká spořitelna, a.s.
4. Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5 dodavatele VESNA INTERIORS, s.r.o.
5. Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství Českému olympijskému týmu 2013-2016
dodavatele Česká sportovní a.s.
6. Zajištění podpory systému SAPPER dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o.
7. PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů dodavatele Ingenico CZ s.r.o.
8. Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha dodavatele ZENOVA services s.r.o.
9. Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy dodavatele ISS Facility Services s.r.o.
10. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA a.s.
11. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Střední Čechy dodavatele CENTRA a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 193662
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- David Havlík Wrote -----
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obdržel jsem od vás dopis ze dne 17.04.2014 vaše značka 202910/2014/ČP jako odpověď na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V dopise uvádíte, že požadované zprávy k veřejným zakázkám zveřejňujete na svém profilu zadavatele. V dopise uvedené internetové odkazy však na tyto zprávy neodkazují. Proto vás znovu žádám o kopie těchto zpráv k níže uvedených veřejným zakázkám. Konkrétně žádám o kopie Zpráv o posouzení a hodnocení nabídek podle §80 Zákona o veřejných zakázkách. Zároveň žádám o informaci z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly tyto veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění

1. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Východní Čechy (JŘbU 3)
2. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Praha (JŘbU 4)
3. Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby dodavatele Česká spořitelna, a.s.
4. Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5 dodavatele VESNA INTERIORS, s.r.o.
5. Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství Českému olympijskému týmu 2013-2016
dodavatele Česká sportovní a.s.
6. Zajištění podpory systému SAPPER dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o.
7. PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů dodavatele Ingenico CZ s.r.o.
8. Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha dodavatele ZENOVA services s.r.o.
9. Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy dodavatele ISS Facility Services s.r.o.
10. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA a.s.
11. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Střední Čechy dodavatele CENTRA a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #838 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

2/5/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Info

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 193662
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- David Havlík Wrote -----
Povinný subjekt: Info

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže

Koubová Kateřina, Česká pošta, s. p.

Vážený pane Havlíku,

 

prosíme o strpení, vzhledem k počtu Vámi požadovaných informací, je
zpracování podkladů časově náročnější. Informace Vám budou poskytnuty
v dohledné době.

Děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem

 

Kateřina Koubová

Odbor komunikace

 

--Original Message--
From: [1][FOI #838 e-mail] ??
Date: 7.6.2014 10:15:54
To: [2]Instituce [Česká pošta, s. p. vyžaduje e-mail]
Subject: Re: Žádost o informace podle dotaz - Informace o veřejné zakázce
[#193662]

Povinný subjekt: Info

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o doplnění odpovědi, protože její součástí nejsou kopie požadovaných zpráv a žádost tedy nelze považovat za vyřízenou

S pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny,

13 příloh

bylo nutné odstranění osobních údajů, kopie e-mailu s přílohami následuje:

Krásný den pane Havlíku,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném  přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

Kateřina Koubová

Odbor komunikace, Česká pošta, s.p.

 

 

From: [1][FOI #838 e-mail] ??
[[2]mailto:[FOI #838 e-mail] ??]
Sent: Tuesday, May 06, 2014 10:53 AM
To: [3][[1]email address]
Cc: [4][[2]email address]
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o veřejné zakázce

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám podání klienta.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den

 

Zdenka Uhrinová

Call centrum

[5][[3]email address]

Tel:  +420 840 111 244

Fax: +420 596 112 049

 

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 909/4
225 99  Praha 1

 

--Original Message--
From: [6][FOI #838 e-mail] ??
Date: 2.5.2014 14:23:11
To: [7]Instituce [Česká pošta, s. p. vyžaduje e-mail]
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o veřejné zakázce

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obdržel jsem od vás dopis ze dne 17.04.2014 vaše značka 202910/2014/ČP
jako odpověď na žádosti o informace podle zákona  č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím. V dopise uvádíte, že požadované zprávy k
veřejným zakázkám zveřejňujete na svém profilu zadavatele. V dopise
uvedené internetové odkazy však na tyto zprávy neodkazují. Proto vás znovu
žádám o kopie těchto zpráv k níže uvedených veřejným zakázkám. Konkrétně
žádám o kopie Zpráv o posouzení a hodnocení nabídek podle §80 Zákona o
veřejných zakázkách. Zároveň žádám o informaci z jakých důvodů
vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění
Zákona o veřejných zakázkách byly tyto veřejné zakázky zadány podle § 34
Jednací řízení bez uveřejnění

1. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Východní Čechy (JŘbU 3)
2. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Praha (JŘbU 4)
3. Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby dodavatele Česká
spořitelna, a.s.
4. Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5 dodavatele VESNA
INTERIORS, s.r.o.
5. Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství Českému olympijskému týmu
2013-2016
dodavatele Česká sportovní a.s.
6. Zajištění podpory systému SAPPER dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o.
7. PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů  dodavatele Ingenico CZ
s.r.o.
8. Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha dodavatele ZENOVA services
s.r.o.
9. Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy dodavatele ISS
Facility Services s.r.o.
10. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA
a.s.
11. Úklidové služby – prováděcí smlouva: Střední Čechy dodavatele CENTRA
a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[8][FOI #838 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[9]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

 2/5/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[10][4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers