Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopie Zpráv z hodnocení nabídek podle § 80 Zákona o veřejných zakázkách k zakázkám

"Technické zhodnocení RIS AUDIS - informační podpora pro provozovny" z roku 2014
"Evidence výjezdů a zátahů autobusů MHD" z roku 2014
"Servis zastávkového informačního systému (ZIS)" z roku 2013
"Servis řídících systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie" z roku 2009
"
S přátelským pozdravem,

David Havlík

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.04.2014, Vám v příloze zasíláme ROZHODNUTÍ Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s..

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly zakázky, na které jsem se dotazoval, zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

 

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 30.4.2014 Vám v příloze zasíláme Vámi
požadované informace.

 

S pozdravem

 

Kristina Staňková

referent

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

900200 - odbor Právní

t +420 296 192 027

e-mail [email address]

www.dpp.cz