Informace o veřejné zakázce

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby" dodavatele Česká spořitelna, a.s. "Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5" dodavatele VESNA INTERIORS, s.r.o. " Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství Českému olympijskému týmu 2013-2016" dodavatele Česká sportovní a.s. "Zajištění podpory systému SAPPER" dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o. "PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů" dodavatele Ingenico CZ s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha" dodavatele ZENOVA services s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy" dodavatele ISS Facility Services s.r.o. "Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA a.s."Úklidové služby – prováděcí smlouva: Střední Čechy" dodavatele CENTRA a.s. "

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informaci podle zákona jsem neobdržel v termínu

Žádám o nápravu a její poskytnutí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 192668
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- David Havlík Wrote -----
Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informaci podle zákona jsem neobdržel v termínu

Žádám o nápravu a její poskytnutí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:
[FOI #781 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí doplňující informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly následující veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

"Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby" dodavatele Česká spořitelna, a.s. "Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5" dodavatele VESNA INTERIORS, s.r.o. " Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství Českému olympijskému týmu 2013-2016" dodavatele Česká sportovní a.s. "Zajištění podpory systému SAPPER" dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o. "PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů" dodavatele Ingenico CZ s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha" dodavatele ZENOVA services s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy" dodavatele ISS Facility Services s.r.o. "Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA a.s."Úklidové služby – prováděcí smlouva: Střední Čechy" dodavatele CENTRA a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 193620
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- David Havlík Wrote -----
Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí doplňující informace, z jakých důvodů vyjmenovaných v § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění Zákona o veřejných zakázkách byly následující veřejné zakázky zadány podle § 34 Jednací řízení bez uveřejnění ?

"Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby" dodavatele Česká spořitelna, a.s. "Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5" dodavatele VESNA INTERIORS, s.r.o. " Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství Českému olympijskému týmu 2013-2016" dodavatele Česká sportovní a.s. "Zajištění podpory systému SAPPER" dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o. "PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů" dodavatele Ingenico CZ s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha" dodavatele ZENOVA services s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy" dodavatele ISS Facility Services s.r.o. "Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA a.s."Úklidové služby – prováděcí smlouva: Střední Čechy" dodavatele CENTRA a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:
[FOI #781 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Koubová Kateřina
Česká pošta, s. p.

30/4/2014

--------------------------------------------------------------------------

[1]Attachment Odpov 106 1999 David Havl k.pdf
851K [2]Download [3]View as HTML

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Havlíku,

odpověď Vám byla zaslána v termínu na Vámi uvedenou poštovní adresu.

Pro Vaši informaci Vám zasílám scan odpovědi.

S pozdravem

 

Kateřina Koubová

Odbor komunikace (KOM)

---

E-mail: [1][[4]email address]

Tel: 221 132 120

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
Praha 1

 

--Original Message--
From: [2][FOI #781 e-mail] ??
Date: 27.4.2014 6:20:26
To: [3]Instituce [Česká pošta, s. p. vyžaduje e-mail]
Subject: Re: Žádost o informace podle dotaz - Informace o veřejné zakázce

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informaci podle zákona jsem neobdržel v termínu

Žádám o nápravu a její poskytnutí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz:
[4][FOI #781 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[5][5]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

--Original Message--
From: [6][FOI #781 e-mail] ??
Date: 3.4.2014 23:32:51
To: [7]Instituce [Česká pošta, s. p. vyžaduje e-mail]
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o veřejné zakázce

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopií zpráv o vyhodnocení veřejných zakázek "Nákup
zařízení pro tiskové a obálkovací služby" dodavatele Česká spořitelna,
a.s. "Dodávky designového nábytku - prováděcí smlouva č.5" dodavatele
VESNA INTERIORS, s.r.o. " Smlouva o reklamě a propagaci - Partnerství
Českému olympijskému týmu 2013-2016" dodavatele Česká sportovní a.s.
"Zajištění podpory systému SAPPER" dodavatele VUMS LEGEND, spol. s r.o.
"PS1_podpora PDA pro správu mobilních terminálů" dodavatele Ingenico CZ
s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Praha" dodavatele ZENOVA
services s.r.o. "Úklidové služby - prováděcí smlouva: Západní Čechy"
dodavatele ISS Facility Services s.r.o. "Úklidové služby – prováděcí
smlouva: Severní Čechy" dodavatele CENTRA a.s."Úklidové služby – prováděcí
smlouva: Střední Čechy" dodavatele CENTRA a.s. " 

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[8][FOI #781 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[9]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

 3/4/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[10][6]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/781...
2. http://www.infoprovsechny.cz/request/781...
3. http://www.infoprovsechny.cz/request/781...
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers
6. http://infoprovsechny.cz/help/officers