Informace o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016 pro jednání Vlády ČR dne 18.května 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

7 příloh

Vážená paní, vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze (přílohám).

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 10864p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Průvodní_dopis.pdf)(See attached file: Příloha_2_Obálka.pdf)(See
attached file: Příloha_3_Předkládací_zpráva.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Materiál.pdf)(See attached file:
Příloha_5_Vypořádání_připomínek.pdf)(See attached file:
Příloha_6_Návrh_tiskové_zprávy.pdf)