Informace o trestním řízení

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii "Informace ohledně trestního řízení spis. zn. 51 T 17/2013, probíhajícího u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci ROP" kterou Rada kraje schválila Usnesením č. 3/61R/2014

S přátelským pozdravem,

David Havlík

epodatelna@kr-ustecky.cz, Ústecký kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny.

Sumarizace:
Datum prijeti: 17.9.2014 14:39:43
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o trestním řízení

Prejeme Vam prijemny den

Ustecky kraj

Automatické potvrzení podání, Ústecký kraj

1 příloha

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail]. Vas mail byl prijat v poradku a bude vyrizen dle platnych pravidel pro Podatelnu.

Sumarizace:
Datum prijeti: 17.9.2014 14:39:43
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o trestním řízení
Cislo zpravy: 130948/2014/KUUK

Prejeme vam prijemny den

Ustecky kraj

David Havlík

Povinný subjekt: Automatické potvrzení podání

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

elektronický podpis pro podání a přijetí žádosti není v žádném případě potřeba, což vyplývá zejména z § 13 a § 14 zákona 106/1999 Sb., lze to doložit rozsudkem NSS v Brně 8 Ans 15/2012-34: 14] Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne. Požadavky na dostatečnou identifikaci žadatele byly v souzené věci nepochybně splněny. Dále můžeme dokládat také rozsudkem 8A 52/2012 - 47-50 Městského soudu Praha z 20. prosince 2012: Žadatel tedy není povinen svou žádost, činí-li ji prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, opatřit elektronickým podpisem, a povinný subjekt ji nemůže z důvodu absence takového podpisu odmítnout. Trvám tedy na vyřízení mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

elektronický podpis pro podání a přijetí žádosti není v žádném případě potřeba, což vyplývá zejména z § 13 a § 14 zákona 106/1999 Sb., lze to doložit rozsudkem NSS v Brně 8 Ans 15/2012-34: 14] Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne. Požadavky na dostatečnou identifikaci žadatele byly v souzené věci nepochybně splněny. Dále můžeme dokládat také rozsudkem 8A 52/2012 - 47-50 Městského soudu Praha z 20. prosince 2012: Žadatel tedy není povinen svou žádost, činí-li ji prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, opatřit elektronickým podpisem, a povinný subjekt ji nemůže z důvodu absence takového podpisu odmítnout. Trvám tedy na vyřízení mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

elektronický podpis pro podání a přijetí žádosti není v žádném případě potřeba, což vyplývá zejména z § 13 a § 14 zákona 106/1999 Sb., lze to doložit rozsudkem NSS v Brně 8 Ans 15/2012-34: 14] Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne. Požadavky na dostatečnou identifikaci žadatele byly v souzené věci nepochybně splněny. Dále můžeme dokládat také rozsudkem 8A 52/2012 - 47-50 Městského soudu Praha z 20. prosince 2012: Žadatel tedy není povinen svou žádost, činí-li ji prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, opatřit elektronickým podpisem, a povinný subjekt ji nemůže z důvodu absence takového podpisu odmítnout. Trvám tedy na vyřízení mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb

S pozdravem,

David Havlík

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

noreply-Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<noreply-Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail]>:
host nse.kr-ustecky.cz [62.84.153.138]: 550 5.1.1 <noreply-Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail]>:
Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

ukázat citované pasáže

epodatelna@kr-ustecky.cz, Ústecký kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny.

Sumarizace:
Datum prijeti: 27.9.2014 13:09:30
Predmet zpravy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Informace o trestním řízení

Prejeme Vam prijemny den

Ustecky kraj

Automatické potvrzení podání, Ústecký kraj

1 příloha

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail]. Vas mail byl prijat v poradku a bude vyrizen dle platnych pravidel pro Podatelnu.

Sumarizace:
Datum prijeti: 27.9.2014 13:09:30
Predmet zpravy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Informace o trestním řízení
Cislo zpravy: 135329/2014/KUUK

Prejeme vam prijemny den

Ustecky kraj

Šimicová Pavla, Ústecký kraj

7 příloh

Vážený pane,

v příloze zasílám, dle Vašeho požadavku, vyřízení žádosti o informace,
kterou jsme od Vás obdrželi dne 17. 9. 2014.

S pozdravem

 

 

[1]logo text B2.jpg

 

Bc. Pavla Šimicová

Kancelář hejtmana

oddělení mediální komunikace

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: + 420 475 657 788

e-mail: [2][email address]

[3]www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.kr-ustecky.cz/