Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 - 2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie Informací o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 - 2013 za rok 2016 pro Vládu ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
05.01.2017 09:58:50
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 82/2017
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 - 2013"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5.1.2017 9:58:50, zaregistrováno bylo dne: 5.1.2017 10:01:49 pod číslem jednacím: 2017/550.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

dne 5. 1. 2017 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen
„ministerstvo“) Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, která byla podatelnou MMR zaregistrována
pod č.j. 550/2017.

 

Příprava vyžádaných informací vyžaduje vyhledání a sběr většího množství
oddělených dat, požadovaných v jedné žádosti, a proto ministerstvo
s ohledem na ustanovení § 14 odst.7, c) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu o 10 dní, tedy
do 30. 1. 2017.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

5 příloh

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaši žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž
požadujete kopie Informací o stavu čerpání fondů EU v programovém období
2007 - 2013 za rok 2016 pro Vládu ČR.

 

Na základě Vaší žádosti Vám v přílohách zasíláme kopie požadovaných
dokumentů.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/