Informace o spolku

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci 1/kdo je statutárním zástupcem organizace s IČ 02480964, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 12572.
Dále žádám o informaci, 2/ zda organizace IČ 02480964 po doplnění listin na žádost výše nadepsaného soudu splnila podmínky pro registraci, když do sbírky listin dodala nedatované stanovy organizace s jiným názvem a nedodala zápis z ustavující valné hromady či členské schůze.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o spolku"
s evidenčním číslem 85f2d632-f8b0-4d1f-9a79-17ce40562cb8 a s běžným číslem
353756/2018 bylo doručeno dne 07.12.2018 17:43:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                            Spálená 2

                            112 16  Praha 2

 

Adresát :              Martina Brzobohatá      

         

 Adresa pro doručení:    [1][FOI #7585 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7585 e-mail] ??