Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile si dovolím požádat Vás o následující informace:
1) Za období od 1.1.2010 do 21.1.2020 - V kolika řízeních u Vašeho soudu zastupovala kteréhokoliv z účastníků osoba jménem Mgr. Pavel Endlicher, a to jako obecný zmocněnec účastníka řízení?
2) Lze-li zodpovědět dotaz 1), ignorujte tento dotaz. Nelze-li zodpovědět dotaz 1), protože Váš systém neumožňuje vyhledávání v zadaném časovém rozmezí, prosím o zodpovězení téhož dotazu pro časové rozmezí, pro které to umožňuje Váš systém (třeba pro období 1.1.2012 až 31.12.2019).

Děkuji a zůstávám s přátelským pozdravem,

Jozef Trško

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízeních
se stejným obecným zmocněncem" s evidenčním číslem
13b159e1-9b0f-4736-9ac3-971b0bc28daf a s běžným číslem 10794/2020 bylo
doručeno dne 21.01.2020 22:33:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

1 příloha

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

ukázat citované pasáže