Informace o řízení ZN 2727/2013

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní státní zastupitelství v Teplicích měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ZN 2727/2013 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání, konkrétní osoby /osob, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, datum zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, spisové značky, pod kterou, státní zastupitelství uvedený případ eviduje/evidovalo, datum podání obžaloby a název soudu, k němuž byla obžaloba podána

S přátelským pozdravem,

David Havlík