Informace o řízení ZN 2727/2013

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní státní zastupitelství v Teplicích měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ZN 2727/2013 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání, konkrétní osoby /osob, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, datum zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, spisové značky, pod kterou, státní zastupitelství uvedený případ eviduje/evidovalo, datum podání obžaloby a název soudu, k němuž byla obžaloba podána

S přátelským pozdravem,

David Havlík