Informace o řízení S0600/2016/VZ

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o řízení S0600/2016/VZ v rozsahu § 114 Zák.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.9.2016 15:20:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení S0600/2016/VZ elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.9.2016 15:20:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 13.9.2016 15:20:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX008UTBY
Datum zaevidování: 13.9.2016 15:22:41
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02AFFP
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-5823-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Výzva k upřesnění žádosti
PID dokumenu: UOHSX008VDWS
Datum podání: 20.9.2016

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.3.2017 12:41:25 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.3.2017 12:41:25 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 8.3.2017 12:41:25 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dot...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX009GSWT
Datum zaevidování: 8.3.2017 12:50:11
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02AFFP
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-5823-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Horecká Jarmila

...